Kontakt z doradcą finansowym Open Direct

16/03/2014

Komentowanie nie jest możliwe

Wybór lokaty bankowej – czynniki wpływające na rentowność

Ze względu na oferowane bezpieczeństwo lokaty bankowe należą do najpopularniejszych metod inwestycyjnych, pomimo iż zasadniczo należą do grupy produktów oszczędnościowych. Na co jednak powinien zwrócić uwagę klient banku wybierający dla swoich oszczędności najlepszą lokatę? Oprocentowanie lokaty oraz sposób naliczania odsetek Podstawą oceny lokaty bankowej powinno stać się jej oprocentowanie, gdyż to ono w głównej mierze […]

Continue reading...

28/01/2014

Komentowanie nie jest możliwe

Kredyt z dopłatą MDM w dwóch bankach, ale…

Program Mieszkanie dla Młodych ruszył z nowym rokiem. Na razie kredyty z dopłatami – 10% wkładu własnego dla małżeństw bezdzietnych i osób samotnych, lub 15% dla małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci oferują PKO BP i Pekao, ale wiemy, że kolejnych 5 banków już podpisało umowy z BGK (Alior Bank, BOŚ, SGB, BPS […]

Continue reading...

04/09/2013

0 Comments

Prawa i obowiązki stron umowy leasingu

Istotnym obowiązkiem leasingodawcy jest wydanie rzeczy korzystającemu, która powinna być w identycznym stanie, w jakim została przekazana finansującemu przez zbywcę. W związku z tym, finansujący ponosi odpowiedzialność za przedmiot i jego ewentualne wady bądź uszkodzenie do czasu przekazania go korzystającemu. Po przekazaniu go cała odpowiedzialność przechodzi na leasingobiorcę. Jeżeli rzecz w posiadaniu już korzystającego ulegnie […]

Continue reading...

04/09/2013

0 Comments

Ubezpieczenie od raka

Instytucje ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia od choroby nowotworowej. Każdy kto  ma mniej niż 61 lat  może zakupić polisę dającą ochronę w przypadku  raka. Liczne konsultacje z lekarzami były pomocne w opracowaniu tej oferty. Ubezpieczony otrzymuje gwarancję wsparcia finansowego gdy zachoruje na raka. Polisa zapewnia pieniądze na każdym etapie leczenia. Odszkodowanie ubezpieczyciel wypłaca w ratach. Po wykryciu […]

Continue reading...